Organisasi Sekolah     
Cik Yen Lay Hon
     
Gred                               :   DG41
      
Kelulusan Tertinggi         : 
      
Email                              :   sjkcchcheng@yahoo.com
      
Tarikh Mula Bertugas     :   1 OKTOBER 2011